Formuje se koalice ochotných pod vedením francouzského prezidenta…

Formuje se koalice ochotných pod vedením francouzského prezidenta…

která zasáhne do bojů proti Rusku na Ukrajině? Ukrajině docházejí vojáci. Už před půl rokem se dožadoval bývalý šéf ukrajinské armády, Zalužnyj, odvodu půl milionu ukrajinských mužů.

Desítky tisíc ukrajinských mužů, které by mohly být kanónenfutrem pro boje na Ukrajině, však pozorují válku probíhající v jejich domovině zpovzdálí a v bezpečí. Někdo z nich z Česka, jiný z Německa, Polska, další z jiných zemí.

Představa ukrajinského vedení, že se tito mladí mužové v masovém měřítku vrátí na Ukrajinu a budou ztrácet životy ve zbytečné válce, se nenaplnila a nenaplní. Proto prezident Zelenský podepsal výnos, kterým snižuje věk odvodu Ukrajinců do bojů z 27 na 25 let.

Zprávy médií naznačují, že valná část z těchto odhadem možná 200 – 250 tisíc mobilizovaných mladých mužů, nemá žádný výcvik, anebo jen základní bojový výcvik. Dostat se tak v jejich případě na frontu, kterou v současné době kontrolují rozjetí Rusové, držící bojovou iniciativu ve svých rukou, bude znamenat těžké ztráty na životech těchto mladých mužů. Prostě, tak je tomu ve válce vždy, že umírají ti, kteří nejsou dostatečně připravení pro boj. Proto největší bojové ztráty v armádě měli např. Němci i Sověti na konci II. svět. války, když zařazovali do svých řad nováčky. Často velmi mladé a nezkušené muže anebo naopak muže staršího věku, kteří pamatovali ještě I. svět. válku.

Zdá se, že francouzský prezident neopustil vůbec svou myšlenku na vyslání francouzských jednotek na ukrajinské bojiště. A samozřejmě několik států EU a NATO by se k němu rádo přidalo.

Čeští vládní politici se k této otázce zatím vyjadřují zdrženlivě (premiér Fiala) anebo mlčí. Mlčí i zatím největší válečníci ve vládních řadách, jako jsou ministryně obrany Černochová, předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová, senátorka Němcová, místopředseda sněmovny za lidovce Bartošek, a další. Až se ale objeví vhodná záminka, a ta se v době hybridní války zajisté objeví v podobě nějaké nové eskamotáže typu přepadení „Gleiwitz“, pak se naši válečníci rychle zaktivizují. Pak se zaktivizuje i mainstramový tisk, který se v současné době mocně zaobírá kauzou bezvýznamného proruského média Voice of Europe (mimochodem, média s minimálním dopadem v celoevropském měřítku). A takovýchto hloupostí, které mají svědčit o perfidnosti „Putinova režimu“ se budou stupňovat.

Prostě, západní Evropa je kromě francouzské cizinecké legie ochotna vyslat na Ukrajinu pluky vojáků ze střední a východní Evropy. Co to bude znamenat, si můžeme domyslet.

Naši kádroví vojáci se budou vracet často v rakvích. A pokud bude snaha poslat na Ukrajinu nevycvičené české vojáky, zničí je masomlýnek této nechutné války. Možná, že by měli čeští vládní politici poslat na Ukrajinu v první řadě své děti. A pak až uvažovat o vyslání dětí svých dalších spoluobčanů.

Je potřeba se smířit se situací, že jadernou velmoc typu Ruska, které nechybí žádné suroviny a jež je schopna mobilizovat svůj válečný průmysl i lidský potenciál, nelze bez jaderné války porazit. A po jaderné válce by se ta příští válka odehrávala jen jako boj s kyji a luky a šípy.

Jiří Paroubek

Zdroj: https://paroubek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=815222