Programové priority ČSSD

Základním cílem je srazit inflaci na přijatelnou úroveň a udržet vysokou zaměstnanost.

Pokud se toto nestane, hrozí i v dalších letech pokračující pokles životní úrovně českého obyvatelstva. Klíčem k řešení je především ukončení války na Ukrajině, což se může projevit dříve nebo později rychlým poklesem cen komodit – energetických surovin, zemědělských výrobků a kovů. To povede k poklesu výrobních cen v průmyslu a také cen v maloobchodě.

Vládě chybí odvaha k vyvlastnění minoritních akcionářů ČEZu (samozřejmě za náhradu). ČEZ poté, co jeho stoprocentním majitelem bude stát, může dodávat vyrobenou elektrickou energii na český trh v podstatě za cenu výrobních nákladů s přiměřeným ziskem.

Na Lipské energetické burze může ČEZ prodávat jen přebytky elektrické energie, která zůstala v rámci ČR nespotřebovaná (asi pětina celkové produkce). V současné době je elektrická energie vyrobená v Česku prodávána na Lipské burze za vysoké tržní ceny, ze kterých mají profit jen zahraniční investoři.

Současně musí vláda vyhledávat ve světě nákupy nejlevnějších zdrojů energetických surovin – plynu, ropy i uhlí – a uzavírat s dodavateli dlouhodobé smlouvy na jejich dodávky. Pokud nejlevnější suroviny budou v Rusku, bude nutné jednat s ním. Ostatně, není v národním zájmu Česka definitivně rozbít možnosti hospodářské spolupráce s východními mocnostmi, Čínou i Ruskem.

Budeme prosazovat rozvoj komunitní energetiky a decentralizované výroby elektrické energie tak, aby do roku 2030 byl každý druhý dům v Česku osazen solárními panely.

Respektujeme přitom západní orientaci republiky, členství v EU i v NATO (ovšem oboje tyto organizace se neobejdou bez podstatných reforem, které posílí vliv veřejnosti a národů na jejich rozhodování).

Ale současně považujeme za nezbytné, aby český stát a jeho občané mohli profitovat z toho, že naše země ve střední Evropě může být – podobně jako Rakousko – mostem mezi Východem a Západem, jak o tom uvažoval kdysi prezident Edvard Beneš.

Nelegální migrace

Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. Islám není náboženství jako křesťanství nebo buddhismus , ale jeho integrální součástí je i politický program a s evropským právem neslučitelné právo šaría. Ohrožuje naše svobody a celou tradiční evropskou kulturu. Islám jako politický program šíří nenávist, podněcuje násilí a zbavuje lidi svobody. Je to stejně nebezpečná ideologie, jako byl fašismus, nacismus nebo komunismus. Z těchto důvodů jsme i proti přijímání tzv. legálních migrantům z islámských zemí. Prosadíme skutečně účinnou obranu hranic EU, okamžité navracení nelegálních migrantů již v okamžiku, kdy vstoupí do výsostných vod zemí EU, tedy ještě před tím, než se stačí vylodit. Pašerácké čluny pak budou okamžitě ničeny a pašeráci internování.

Arogance moci

Získáme zpět naši ztracenou suverenitu – právo veto pro každý členský stát EU. Od vzniku Evropského společenství až do přijetí Lisabonské smlouvy rozhodovaly jednotlivé státy vždy v konsensu. Tím bylo zabráněno tomu, aby silnější a bohatší státy mohly diktovat svou vůli těm menším. Po přijetí Lisabonské smlouvy a zrušení práva veta se stále více prosazuje arogance síly a moci. Typickým příkladem bylo hlasování o tzv. kvótách, ale po odchodu Brexitu lze očekávat nárůst diktátu zbylých velkých států EU vůči státům menším. Jedná se například o připravovaný promigrační zákon EU. Nepřipustíme, aby se z EU stal skutečný žalář národů.

Chamtivost oligarchů

Prosadíme progresivní zdanění nadnárodních gigantů, které odvážejí z naší země, ale i z celé EU své zisky do daňových rájů nebo je rozmělňují ve stovkách neprůhledných firemních řetězců celého světa. Nebudeme již ekonomickou kolonií, kdy z naší práce a našich národních zdrojů pohádkově bohatnou globální miliardáři. Našim cílem jsou spravedlivé podmínky pro domácí podnikatele a firmy. Nepřipustíme rovněž, aby nadále bylo v České republice prodáváno nekvalitní zboží zavedených značek, které má ale mnohem horší kvalitu, než jaká je v jiných zemích EU. Nebudeme dále tolerovat skutečnost, že si nadnárodní řetězce pletou Českou republiku s německou popelnicí.

Plýtvání penězi

Dotační politika EU se stává nástrojem k vydírání národních států a navíc čím dál tím více dotací směřuje do ideologických programů a organizací – například k politickým neziskovkám a genderovým výstřelkům. Budeme prosazovat, aby dotace EU směřovaly jen do programů, které zvyšují konkurenceschopnost jednotlivých států a současně do podpory bydlení pro mladé rodiny, modernizace a výstavby nemocnic, škol a domovů seniorů a do klíčové dopravní infrastruktury (dálnice, obchvaty, vysokorychlostní železnice).

Omezování svobody

Postavíme se všem snahám cenzurovat média včetně internetu a sociálních sítí. Odmítáme snahy o zřizování cenzorských komisí – skupin, ,,moudrých” , kteří budou rozhodovat o tom, které sdělení je pravdou a které je ,,fake” nebo který názor je ,,nekorektní” či ,,nesprávný”. Zde se EU vydala rovnou cestou k nesvobodě, k totalitě, kdy skupiny vyvolených chtějí lidem diktovat, co smějí říkat a co ne. Naopak budeme prosazovat, aby EU ze svého rozpočtu podporovala rozšiřování oblastí volného (bezplatného) přístupu k datovým sítím. Internetový prostor považujeme za moderní podobu veřejných prostranství – jde o digitální náměstí a tam musí mít svobodný přístup každý člověk a mít možnost svobodně vyjadřovat své názory. Zastavíme cenzuru dřív, než na ulicích vzplanou nové živé pochodně.

Nekontrolovatelný růst byrokracie:

Budeme prosazovat zásadní snížení rozpočtu pro centrální bruselské orgány. Je třeba radikálně snížit stavy armády úředníků parazitujících na Evropských centrálních úřadech. Moc úředníků musí být výrazně okleštěna a rozhodovací pravomoci je třeba vrátit do rukou skutečně volených poslanců Evropského parlamentu, kteří v současnosti vlastně žádné rozhodovací pravomoci nemají. Zcela nepřípustná je skutečnost, že o Evropě rozhoduje vlastně nikým nevolená tzv. Evropská komise, která se ale chová jaké vláda celé Evropy. Úředníci musí konečně jít příkladem a začít šetřit. Neustále bobtnající rozpočet, ze kterého jsou vypláceny pohádkové platy úřednickým trubcům, musí skončit.