Soud smetl ze stolu žalobu SOCDEM na ČSSD. Paroubek děkuje za reklamu: Nechápu, kdo jim to sepsal

Soud smetl ze stolu žalobu SOCDEM na ČSSD. Paroubek děkuje za reklamu: Nechápu, kdo jim to sepsal

Sociální demokracie se snažila zrušit registraci koalice ČSSD pro volby do Evropského parlamentu. Zkratka ČSSD je podle Sociální demokracie klamavá a parazituje na jejich jménu a historii. Nejvyšší správní soud však dnes žádost SOCDEM zamítl. Předseda ČSSD Jiří Paroubek to komentoval, že amatérismus této žaloby zjevně odpovídá amatérismu, který stranu provází už mnoho let.

Soud uvedl, že Sociální demokracie mohla své námitky vznést dříve, když opustila zkratku ČSSD, a že není možné bránit koalici v používání zkratky, která je součástí jedné ze stran v ní obsažených. Koalice ČSSD tak může pokračovat v boji o voliče v evropských volbách, které se konají 7. a 8. června. Lídr kandidátky ČSSD do Evropského parlamentu Jiří Paroubek konstatoval, že SOCDEM se podáním návrhu na soud pouze snažila „zbavit politické konkurence“.

Sociální demokracie se koncem dubna obrátila na Nejvyšší správní soud. Nesouhlasí s registrací koalice ČSSD pro volby do Evropského parlamentu a požadovala zrušení této registrace.

SOCDEM se ohradila proti použití loga podobného zapsaným ochranným známkám Sociální demokracie. To by údajně mohlo vést k záměně a klamání veřejnosti při volbách do Evropského parlamentu.

Dalším z důvodů Sociální demokracie pro podání návrhu na zrušení kandidátní listiny ČSSD byla monopolizace práva na slovo ČSSD, historickou a právní prioritou, kontinuitou a obsah politiky prováděnou Sociální demokracií, což by údajně mohlo vést k záměně a klamání veřejnosti při volbách.

„Navrhovatelce tak svědčí prioritní právo na užívání označení ČSSD zejména pak ve volbách do Evropského parlamentu 2024, neboť tento výraz je s navrhovatelkou bytostně spjat, historicky, obsahově i právně. Ve spojení s jiným volebním subjektem, než je navrhovatelka, toto označení ,ČSSD‘ nutně působí klamavě, zaměnitelně a paraziticky,“ stojí v návrhu vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny účastníka řízení – ČSSD – jako koalice politických stran a politického hnutí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.

SOCDEM též vyjádřila obavu o možnost záměny kandidátní listiny ČSSD s kandidátní listinou Sociální demokracie, kvůli čemuž by mohlo dojít k nesprávné volbě voliče na základě záměny programů a politických směrů.

„Navrhovatelka a účastnice řízení mají rozdílný politický program. Parazitováním účastnice řízení na názvu a pověsti navrhovatelky, vyvoláváním nebezpečí záměny, a tím, že název účastnice řízení působí vůči průměrnému občanu (voliči) klamavě, však hrozí, že občané (voliči) budou zmateni, a i ti, co by účastnici řízení nikdy pro její program a politické cíle nevolili, jí mohou omylem dát svůj hlas ve volbách v domnění, že volí navrhovatelku, která má skutečný sociálnědemokratický program. Tzn. povede to jen ke zmatení voličů, a tím i k tzv. zatemnění voleb a k deformacím na politické scéně,“ stojí v návrhu Sociální demokracie.

Na podání tohoto návrhu na Nejvyšší správní soud reagoval Jiří Paroubek, lídr koalice ČSSD do voleb do Evropského parlamentu. Zkritizoval vedení SOCDEM za propad jejich strany a za jejich neschopnost udržet politickou sílu a věrnost voličů.

Předseda SOCDEM Michal Šmarda se na soud obrátil dle Paroubka proto, že se „prostě chtěl zbavit politické konkurence“. „Dobře ví, že značka ČSSD, vybavená k evropským volbám ve svém čele s bývalým úspěšným předsedou této strany, může stáhnout velkou část levicových voličů,“ uvedl Paroubek s tím, že bylo chybou Sociální demokracie zbavit se značky ČSSD. Upozornil však na to, že současná ČSSD neboli Česká suverenita sociální demokracie byla registrována ministerstvem vnitra už v polovině roku 2023 a dala tím jasně najevo, že se v budoucnu voleb hodlá účastnit.

ČSSD se dle jeho slov už od začátku zaměřuje zejména na dřívější voliče ČSSD, kteří zůstávali doma anebo kteří volili v posledních sezónách hnutí ANO. Z interních anket Paroubek usuzuje, že velká část dosavadních voličů Šmardovy SOCDEM zvažuje volbu ČSSD pod jeho vedením. „Nejsou v tom žádné triky ani lumpárna, ale prostě to, že lidé věří těm, kteří je nezklamali a kteří pro ně v minulosti dobře pracovali a chtějí stále pracovat,“ dodal k tomu.

„Šmarda a spol. chtějí od NSS, aby za ně vybojoval politický zápas, na který sami nestačí. Je to smutné, že k něčemu takovému dochází,“ řekl lídr ČSSD do eurovoleb.

Rozhodnutí soudu

Nejvyšší správní soud měl na rozhodnutí 15 dnů. O návrhu rozhodoval volební senát ve složení Tomáš Langášek jako předseda senátu, soudkyně Michaela Bejčková a soudci Ivo Pospíšil, Radan Malík, Petr Mikeš, Pavel Molek a Milan Podhrázký.

Nejvyšší správní soud dnes žádost Sociální demokracie (SOCDEM) o zrušení registrace koalice s názvem ČSSD pro volby do Evropského parlamentu zamítl.

„Zrušení registrace politického subjektu pro volby kvůli zaměnitelnosti jeho názvu je velmi vážným zásahem do ústavně garantovaného volebního práva a je možné k němu přistoupit jen zcela výjimečně, jestliže zde nebyl jiný procesní prostředek ochrany práva. V tomto případě však název koalice ČSSD odpovídá zkratce a součásti názvu jedné z politických stran, které ji tvoří. To je podstata sporu,“ stojí v tiskové zprávě spolu s tím, že název a zkratka politické strany jsou platně zapsány v rejstříku politických stran a tento zápis nebyl právně zpochybněn.

Soud argumentoval tím, že SOCDEM měla podat žalobu dříve, a že opuštěním této zkratky před rokem sama strana umožnila její použití jinými subjekty.

„Nelze přitom bránit koalici, aby si za svůj název zvolila část nebo zkratku, která přísluší jedné ze stran, které ji tvoří, a kterou považuje za nejvýznamnější či pro voliče nejpřitažlivější. Sociální demokracie mohla a měla brojit proti registraci zkratky ČSSD, resp. názvu ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, které jsou dle jejího názoru zaměnitelné s jejím historickým názvem a zkratkou, podstatně dříve, a to žalobou proti nezákonnému zásahu nebo žalobou na ochranu názvu v občanském soudním řízení,“ píše se ve zprávě.

Koalice ČSSD tedy může kandidovat pod názvem „ČSSD“ do evropských voleb, které se v Česku konají 7. a 8. června. Sociální demokracie do nich jde s podporou hnutí Budoucnost, vedená je bývalým poslancem a ministrem Lubomírem Zaorálkem. Koalici ČSSD tvoří strana Česká suverenita sociální demokracie, politické hnutí Směr Česká republika a strana Domov, lídrem koalice je Jiří Paroubek.

Sám Paroubek pro ParlamentníListy.cz po rozhodnutí soudu uvedl, že jej očekával. „Když jsem četl tu jejich argumentaci, měl jsem pocit, že jim to sepsal někdo, kdo nemá žádné právní povědomí,“ říká předseda ČSSD.

V nadsázce prý Lidovému domu děkuje za reklamu pro jeho stranu.

„Já mám pocit, že takto to v té straně chodí celých těch čtrnáct let, co jsem ji opustil. Je vidět, že tam nikdo nemá něco, co se nazývá strategické uvažování. Nakonec, kdyby ho měli, tak se nezřítí ke třem procentům,“ uzavřel Jiří Paroubek.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Soud-smetl-ze-stolu-zalobu-SOCDEM-na-CSSD-Paroubek-dekuje-za-reklamu-Nechapu-kdo-jim-to-sepsal-754745