Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen (MDŽ) přejeme všem čtenářkám našich stránek, aby v jejich i našem zájmu svátek byl jejich oslavou a poděkováním. S takovým poděkováním přichází dnes redakční rada Vaší věci a její předseda Jiří Paroubek.

Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen (MDŽ) přejeme všem čtenářkám našich stránek, aby v jejich i našem zájmu svátek byl jejich oslavou a poděkováním. S takovým poděkováním přichází dnes redakční rada Vaší věci a její předseda Jiří Paroubek.

Považujeme ale za nutné připomenout původ tohoto svátku, který nemalou měrou říká, proč je Mezinárodní den žen živý i dnes.   Svátek  má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat   do veřejného života.

V roce 1907 se ve Stuttgartu konal  první mezinárodní sjezd socialistických žen a padl zde  návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo. Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. Důvodem proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den, byla snaha upozornit na tuto problematiku   veřejnost.

V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi v New Yorku. Ženy volaly   zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ně. Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“.

V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto dne na návrh Kláry  Zetkinové stal mezinárodně oslavovaný den. V Kodani tak došlo k proklamování Mezinárodního dne žen na počest boje žen za jejich  práva a dosažení volebního práva. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později.

Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce, a to především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917.  Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8. březen a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen.

Ovšem i po tolika letech v dnešní době hospodářských problémů, pro mnohé  vyvolávajících sociální krizi, a nezodpovědného přístupu k otázkám války a míru, je třeba Mezinárodní den využít k oslavě ženskosti, ale i vyzdvižení důvodů jeho vzniku.

https://vasevec.info/blogy/s-kytickou-i-pripomenutim-k-dnesnimu-mdz