Vyjádření statutární místopředsedkyně Mgr. Jany Volfové ke značce ČSSD

Vyjádření statutární místopředsedkyně Mgr. Jany Volfové ke značce ČSSD

Vzhledem k tomu, že se stále množí dotazy, jak je to s registrací naší strany, rozhodla jsem se zopakovat informace o registraci.

Podle zákona strana či politické hnutí, které chce vyvíjet činnost na území ČR, musí být registrována v registru politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Ministerstvo vnitra před registrací či její změnou zejména dbá na to, aby nemohl být název strany či hnutí a jeho zkratka zaměnitelný s jinou již fungující stranou.

Dne 29.6.2023   provedlo ministerstvo nový zápis do rejstříku se změnou názvu a zkratky strany  ( viz příloha této zprávy). Jednalo tak na základě skutečnosti, že před tímto úkonem změnilo název politické strany Česká strana sociálně demokratická a zkratky ČSSD dle usnesení této strany na Sociální demokracie a zkratku SOCDEM. Stejně tak postupovalo ministerstvo i v jiných obdobných případech. Například u stran Občanské Hnutí, PRO, DOMOV či KSČ, kdy se původní strany také vzdaly svého názvu či zanikly.

Zde bych chtěla především zdůraznit, že dnešní SOCDEM se původního názvu vzdala naprosto dobrovolně, dokonce s argumentací, že název a především zkratka ČSSD je koulí u nohy rozvoji strany, je svázána se jmény Paroubek a Zeman, která dnes působí na voliče negativně, a pro změnu názvu hlasovala výrazná většina delegátů sjezdu. Nelze tedy ukrást něco, co jiní odhodí jako nepotřebné, ba přímo škodlivé.

Čím ale pan předseda SOCDEM Šmarda stále argumentuje je ochranná známka ČSSD. Zde je jasně vidět, jeho naprosto nulové právní povědomí o registraci politických stran a hnutí. Je opravdu výrazný rozdíl mezi zkratkou strany a ochrannou známkou. Ochranná známka je přesné grafické či slovní ztvárnění pro jasně určené účely.  Žádný z jejich grafických návrhů není zaměnitelný s naším logem a většinou se týká jen výroby předmětů.

I my jsme si zaregistrovali ochrannou známku pro celý název strany (viz. příloha č. 2) ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, kde chráníme především politickou činnost naší strany. Nikdo tedy ani stávající SOCDEM k tomuto návrhu nevznesl v zákonné lhůtě tedy v době od 9.8.2023 do 9.11.2023 žádnou námitku. Proto úřad průmyslového vlastnictví nám ochrannou známku na celý název strany zaregistroval.

Výpis z rejstříku politických stran zde

Ochranná známka zde