V Berouně jsme si připomněli 79. výročí Dne vítězství

V Berouně jsme si připomněli 79. výročí Dne vítězství

V Berouně jsme si připomněli 79. výročí Dne vítězství v Evropě nad nacismem a osvobození Československa Spojenci protihitlerovské koalice.
Teprve německá kapitulace z 8. –9. května 1945 a tvrdý postup Rudé armády donutily štáb německé skupiny armád „Mitte“ se dát na ústup. RA postupně pronikala i do měst a vesnic berounského okresu. V některých místech se objevila již večer 8. května. Do Berouna dorazila Rudá armáda – konkrétně tanková jednotka 1. ukrajinského frontu maršála Koněva a to z neočekávaného směru od Plzně. Zastavila se na křižovatce u Plzeňské brány, kde ji vítalo celé vedení města včele s Karlem Utratilem a nadšení občané.
U pomníku „Matka s dítětem“ položili květiny: starostka města Berouna Soňa Chalupová, místostarosta Dušan Tomčo, Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu zastupovala jeho předsedkyně sestra Alena Mészárosová se členy místní organizace. Přítomny byly i místní společenské organizace, ČSSD lidem s předs. Kr. výboru Danou Stejskalovou, OV KSČM, Levicový klub žen, Skauti a další.. Poté se přítomní odebrali na berounský hřbitov kde u pomníku rudoarmějců a odbojářů byly položeny květiny a zapáleny svíce.