Brutální útok na akademické svobody a svobodu slova

Brutální útok na akademické svobody a svobodu slova

Rektor Vysoké školy ekonomické, Petr Dvořák rozhodl po měsících nechutných útoků a tahanic o odvolání děkana Národohospodářské fakulty VŠE, doc. Ing. Miroslava Ševčíka.

Zdůvodnění rektorova rozhodnutí spočívá v tom, že prý děkan Ševčík poškozoval školu svými vystoupeními na veřejnosti. Jeho vystupování na veřejnosti prý bylo, alespoň podle rektora VŠE, nevhodné. A prý tato veřejná vyjádření jsou zásadním důvodem pro odvolání, neboť poškozovala dobré jméno fakulty.

Pokud je mi známo, tak podle vysokoškolského zákona může rektor příslušné univerzity odvolat děkana své univerzity z vlastního podnětu až po vyjádření akademického senátu příslušné fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu. A to vše za předpokladu, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Pokud vím, senát Národohospodářské fakulty Dvořákův návrh na odvolání děkana Ševčíka sice projednal, ale nesouhlasil s ním.

Zdá se, že hlavním důvodem „odvolání“, které děkan Ševčík pochopitelně napadne u soudu, bylo to, že se docent Ševčík zúčastnil na protivládních demonstracích.

Protože vím, že lidé mají krátkou paměť, tak chci jen korigovat vyjádření některých médií, která tvrdí, že v březnu t. r. proti děkanu Ševčíkovi demonstrovali studenti VŠE. Pokud si dobře pamatuji, na demonstraci před budovou VŠE, tehdy bylo možná více stoupenců děkana Ševčíka nežli těch, kteří si přáli jeho odvolání.

Je potřeba připomenout, že ekonoma Miroslava Ševčíka zvolil akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE po čtyřleté pauze znovu děkanem na nové funkční období, a to jednomyslně.

Na základě faktů, se kterými byla seznámena veřejnost, a to včetně autora tohoto článku, se nedomnívám, jako někdejší absolvent VŠE, že důvody pro odvolání děkana jedné z fakult VŠE jsou dostatečné. Zpytovat své svědomí by měl naopak rektor Petr Dvořák, který před lety působil ve společnosti Key Investments, která se zabývala podivnými finančními operacemi, na základě kterých přišly některé municipality, ale také některé fyzické osoby o své peníze v řádech set milionů korun. Petr Dvořák působil ve zmíněné společnosti, jejíž malverzace jsou všeobecně známé a odsouzeníhodné jako předseda její dozorčí rady. Je pravda, že ještě předtím, nežli se celá věc provalila, z této pozice odešel. Těžko však může někdo předpokládat, že by o lehkovážném a trestuhodném způsobu, s jakým nakládala společnost Key Investments se svěřenými prostředky daňových poplatníků vůbec nic nevěděl.

Zvláštní je také hrobové ticho, které se rozhostilo v médiích kolem osoby rektora Petra Dvořáka poté, co se tato závažná a diskvalifikující fakta objevila na veřejnosti. Zdá se, že názorový mediální mainstream nechtěl zpochybnit morálně vratkou Dvořákovu pozici před tím, než rektor VŠE vezme ztečí děkana Národohospodářské fakulty VŠE.

V každém případě jde o bezprecedentní útok na svobodu slova a akademické svobody…